----- Zehner - Kodak E100VS [4x5] & Zone VI 4x5 - January 2018 -----

 

----- Korea & Japan - Kodak E100VS [120] & Hasselblad 500CM - April 2017 -----

 

----- Hong Kong & Arizona - Kodak E100VS [120] & Hasselblad 500CM - April 2017 -----

 

----- Costa Rica - Kodak E100VS [120] & Hasselblad 500CM - January 2016 -----

 

----- Big 2 + Banff - Kodak E100VS [120] & Hasselblad 500CM - February 1, 2015 -----

 

----- West Coast - Kodak E100VS [120] & Pentax 67 - July 30, 2013 -----